BZH - úprava zkušebního řádu

01.10.2011 19:47

Posuzování discipliny vyhledávání a chování u kusu černé zvěře na barvářských zkouškách honičů bylo upraveno vydáním pokynu KK ČMMJ.

https://www.myslivost.cz/omsopava/Kynologie/Dokumenty/Vyhledani-a-chovani-u-strelene-zvere-2011-_2_.aspx