Kris z Písků - BZ a BZH

26.10.2010 20:03

 Kris z Písků - čeká náročný víkend 30.10. Barvářské zkouška a 31.10. Barvářské zkoušky honičů.

Zkoušky pořádá OMS Mladá Boleslav v honitbě Vojenských lesů a statků ČR, s.p., Lesní správa Lipník.